Institut auf dem Rosenberg

Institut auf dem Rosenberg

ก่อตั้งเมื่อปี 1889 ตั้งอยู่ที่เมือง St.Gallen ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับประเทศเยอรมัน ห่างจากเมืองซูริดเพียง 50 นาทีโดยรถไฟ โรงเรียนประกอบด้วยอาตารเรียนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์และสวยงาม เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง มีครูและบุคลากรที่คอยเอาใจใส่นักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ ผู้ดูแล 1 คนต่อนักเรียน 2 คน อีกทั้งให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนจึงสามารถเข้าถึงนักเรียนได้เป็นอย่างดี และด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการก่าวเข้าสู้อนาคตแบบไร้พรหมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง โรงเรียนยังเน้นเรื่องของการเคารพธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิม ทำใหเด็กมีการเรียนรู้การเข้าสังคมได้อย่างไม่เขอะเขิน

โรงเรียนได้พัฒนาและบุกเบิกคิดค้นวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการสอนจะเน้นทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปะ การออกแบบ การละคร ดนตรี รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เพื่อฝึกความเป็นผู้นำที่ดีให้แก่เด็กในอานาคต ทั้งนี้โรงเรียนยังเน้นเรื่องความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงอาหารและโภชนาการที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 320 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนประจำ 260 คน และที่เหลือเป็นนักเรียนไป-กลับ

 • โรงเรียนสามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตั้งแต่อายุ 6-18 ปี
 • มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 50 สัญชาติ
 • สามารถเลือกเรียนได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ เยอรมัน อิตาเลี่ยน
 • จำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน 8 คน/ห้อง

หลักสูตรที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ

 • หลักสูตรประถมศึกษาถึงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เปิดสอนภาษาต่างประเทศให้เลือก เช่น อังกฤษ เยอรมัน อิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ สเปน รัสเซีย หรือภาษาแม่ก็สามารถเลือกเน้นภาษาที่สามได้ถ้ามีความต้องการที่จะเรียนในภาษานั้นๆ
 • หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน IGESE, GCB, ALBVBL
 • แคมป์พิเศษ Arosa (Adult Academy)

หลักสูตร Summer/Winter Camp

เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนระยะสั้นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในด้านการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเอง พร้อมทั้งทักษะการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษและอื่นๆ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความเป็นตัวของตัวเองในสังคมนานาชาติ เพื่อมิตรภาพและการเรียนรู้การเข้าสังคม

ARIANA AROSA JUNIOR ACADEMY

 • รับนักเรียนอายุ 6-16 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: มิถุนายน - สิงหาคม
 • เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG SUMMER CAMP

 • รับนักเรียนอายุ 14 – 20 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: กรกฏาคม - สิงหาคม
 • เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน
 • กิจกรรมพิเศษศิลปะและแฟชั่นดีไซน์ หรือ ทักษะความเป็นผู้นำและการพูดในที่สาธารณะ
 • เรียนภาษาอังกฤษ IELTS แบบเข้มข้น พร้อมการสมัครสอบ

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG WINTER CAMP

 • รับนักเรียนอายุ 6 – 20 ปี
 • เปิดสอนในช่วง: มกราคม - มีนาคม
 • เรียนภาษา อังกฤษ เยอรมันหรืออิตาเลียน หรือเข้าร่วมเรียนกับนักเรียนปัจจุบัน

ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย

ECIS, VSP, Department of Education (St. Gallen)

ที่พัก

Collage House พักกับหอพักของโรงเรียน แยกหญิง-ชาย และอายุ ห้องพักมีทั้งแบบพัก 2 คน และห้องพักเดี่ยวแบบมีห้องน้ำในตัว สำหรับนักเรียนชั้นสุดท้ายที่เรียนหนักใกล้จบการศึกษา

ค่าเล่าเรียน

CHF 84,000 ต่อปี


เรียนต่อ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์:

http://www.instrosenberg.ch/

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147