Sacred Heart College

Sacred Heart College

ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียชายแคธอลิคชั้นำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1903 ได้ผลิตนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์คนปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณชานเมืองที่เงียบสงบ ซึ่งห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์เพียง 20 นาที มีสิ่งอำนวยความสะดวยที่ทันสมัยที่ประกอบไปด้วย อาคารเรียน เทคโนโลนีที่ทมันสมัย สระว่ายติดเครื่องปรับน้ำอุ่น 3 แห่ง โรงยิมขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียน 1,000 คน มีหอพักที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน สำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้ลงนามใน “ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ”


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.sacredheart.school.nz

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147