Marlborough Boys’ College

Marlborough Boys’ College

ตั้งอยู่ที่เมืองเบลนเนม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1900 เป็นโรงเรียนรัฐบาล สำหรับนักเรียนชาย มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,030 คน ที่มีความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและในหสักสูตรการศึกษา สำหรับนักเรียนนานาชาติ มีชั้นเรียนขนาดเล็กและมีครูที่คอยให้ความช่วยเหลือ และสอนด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียน ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในด้าน “การออกแบบและนำปฏิบัติในหลักสูตรการศึกษา” ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่ดีและนำหลักสูตรการศึกษาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้จะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ความเชื่อมั่นเกิดสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งยังมีการจัดหาที่พักแบบหอพักให้ด้วย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Y.9 – 13


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.mbc.school.nz

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147