Macleans College

Macleans College

ตั้งอยู่ที่เกาะเหนือ เมืองโอ๊คแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1980 โดย เซอร์ เดวิด บีตตี โดยมีนักเรียนเพียง 199 คน แต่ในปัจจุบันมีนักเรียนถึง 2,500 คน เป็นโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนแรกที่มีการเรียนการสอนแบบ S80 หรือ whanau house ของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Y.9 – 13

คำขวัญของโรงเรียนคือ “Virtue Mine Honour” เป็นคำขวัญของครอบครัวแมคลีน คำขวัญเตือนสติให้แก่เราว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์ และการได้รับความไว้วางใจ จงภาคภูมิใจที่ได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง


เรียนต่อ ประเทศนิวซีแลนด์:

www.macleans.school.nz

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147