Study in Japan เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

Academy of Language Arts (ALA)

Academy of Language Arts (ALA)

เป็นสถาบันที่ก่อตั้งตั้งแต่ April, 1984 ที่ Shinjuku-ku, Tokyo, Japan สถาบันได้ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยมีนักเรียนมากกว่า 600 คนต่อปี จากประเทศต่าง 20 ประเทศทั่วโลกที่มาเรียนที่นี่ โดยที่มีมีหลักสูตรการสอนตั้งแต่ General Course, Conversation Course หรือ Business Course แต่ละห้องจะมีจำนวนนักเรียนไม่มากนัก เพื่อคุณภาพของการเรียน ไม่ได้มีแต่การสอนภาษาเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อช่วยเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น เวลาของภาคเรียน : January , April , July , October

Lexis Japan

Lexis Japan

ตั้งอยู่บนชั้น 9 ของอาคาร Daimaru / ยูเอฟเจและมีสภาพแวดล้อมแวดล้อมที่ดีเหมาะ กับการศึกษาที่ทันสมัย และวัฒนธรรมแตกต่างจากประเทศของน้องๆ ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนที่มาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหรือมีความชืนชอบและอยากที่อาศัยอยู่พร้อมเรียนภาษาไปด้วย เพื่อ ทักษะของพวกเขา Lexis Japan เปิดสอนทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ มีคุณภาพทางวิชาการและ ทุกระดับของการศึกษาที่เท่าที่น้องๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147