Hammer College in Toronto


Hammer College in Toronto


สำหรับน้องๆที่เรียนดีและกำลังมองหาทุนการศึกษา Hammer College ให้ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับ international student ที่เริ่มเรียนในภาคเรียน September 2017 และ January 2018 ประกอบไปด้วย

ทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนเต็มจำนวน และ CAD 5,000 จำนวน 1 ทุน สำหรับภาคเรียน September 2017 และ
ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุนเต็มจำนวน และ CAD 5,000 จำนวน 1 ทุน สำหรับภาคเรียน January 2018
ทุนการศึกษาจะมีการพิจารณาในทุกๆปี โดยที่นักเรียนขะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 75

การพิจารณาจะตัดสินจาก ผลการเรียน จดหมายอ้างอิง และความคิดเห็นจากผู้ตัดสิน โดยมีกำหนดปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 May 2017 สำหรับภาคเรียน September 2017 และ 29 September 2017 สำหรับภาคเรียน January 2018 เท่านั้น โดยจะต้องสมัครเข้าเรียนก่อนจึงจะสามารถขอรับทุนได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.humber.ca/student-services/managing-your-finances/scholarships-awards.html

สอบถามรายละเอียด และ ขอราคาอัพเดต ได้ที่

สาขาสุขุมวิท พี่กบ 089-120-2012 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147