Golden Hills International Services

Golden Hills International Services

ตั้งอยู่ในมณฑล Alberta ของประเทศแคนาดา Golden Hills เป็นเครือค่ายของโรงเรียนหลายโรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณเมืองใหญ่อย่าง Calgary ทางสถาบันนั้นมีการเน้นโอกาสในการเรียนที่ดีในแก่เด็กนักเรียน พร้อมกับหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นได้มาตรฐานของประเทศ ทางสถาบันนั้นมีความชำนาญในการเตรียมพร้อมให้กับเด็กนักเรียนต่างชาติและมีการสนับสนุนในด้านของเรื่องภาษา โดยเฉพาะอีกด้วย อย่างเช่น การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย การเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษในหลักสูตรเฉพาะ และ การใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดา เป็นต้น นักเรียนต่างประเทศสามารถเลือกได้จะที่อยู่ในหอพักแบบ boarding หรือจะอยู่กับ Homestay ก็ได้แล้วแต่เลือก หากแต่boarding program จะมีแค่ที่ Drumheller Composite High School ทางสถาบันมีโรงเรียนมากมาย แต่ที่เด่นๆมีอยู่ 3 โรงเรียนคือ

ทางร.ร.มี หอพักนักเรียน สำหรับนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลและสำหรับรองรับนักเรียนจากต่างประเทศ หอพักตั้งอยู่ในบริเวณที่สวยงาม ร่มรื่น ใกล้ร.ร.และการเดินทางไปในตัวเมือง Brisbane นั้นก็สะดวกสบาย ตึกหอพักนั้นสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้องก็มีหลายหลากให้เลือก อย่างเช่น ห้องเดียว ห้องคู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้องอาหาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี และห้องนั่งเล่น อีกด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่และดูแลหอพักนั้น มีความเป็นมิตรและมีการจัดงาน กิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีการเข้าร่วมและสร้างบรรยกาศให้น่าอยู่ขึ้น

หลักสูตรการเรียน

Strathmore High School:

 • การเดินทางจากเมือง Calgary มายัง เมือง Strathmore ใช้เวลาแค่ 25 นาที
 • เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียน grade 10 ถึง 12 เท่านั้น
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 850 คน
 • มีหลักสูตรการสอนมากมายและยังมีการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอย่างเช่น Vocational และ Career and
 • Technology Studies เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน

Three Hills School:

 • เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดแค่ 500 คน
 • เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลาย
 • ตั้งอยู่ในเมือง Three Hills ซึ่งไม่ห่างไกลจากเมือง Strathmore มากนั้น
 • ทางโรงเรียนจะเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
 • มีหลักสูตรการสอนที่จะเด่นในเรื่องเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรม
 • มีชื่อเสียงในด้านการดนตรี ทางโรงเรียนมีวงดนตรีของโรงเรียนที่ขึ้นชื่ออีกด้วย
 • นักเรียนของเขาก็ยังมีชื่อเสียงในด้านกีฬาและได้มีไปแข่งในหลายๆรายการอีกด้วย

Drumheller Composite High School:

 • ทางโรงเรียนได้มีการก่อตั้งปี 1963
 • เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ grade 7 ถึง 12
 • โรงเรียนแห่งนี้เดิมทีจะเปิดเป็นโรงเรียน Vocational High School
 • ที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันมาให้
 • ต่อมาเป็นก็มีการเปิดสอนหลักสูตรตามแบบฉบับของ high school ร่วมไปด้วย
 • เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เยอะมากมายให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

www.ghsd-international.com

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147