Saint Mary’s University

Saint Mary’s University

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1802 และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัย Saint Mary’s นั้นตั้งอยู่ในเมือง Halifax เมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในแคนาดาเช่นเดียวกัน และยังเป็นเมืองหลวงที่สวยงามของมณฑล Nova Scotia ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของวัฒธรรมที่เก่าแก่ แต่ความทันสมัยของเทคโนโลยีนั้นก็ไม่เป็นรองใคร ทางมหาวิทยาลัย Saint Mary’s เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจว่า จากการเรียนมัธยมมาสู่ปรีญญาตรีนั้นมีการปรับตัวมากขึ้น เพราะฉนั้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาปีแรกในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 40-60คน อีกทั้งยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมายตั้งแต่หลักสูตรเรียนภาษาESL จนไปถึงปรีญญาตรี และปรีญญาโท อีกทั้งยังมีศูนย์ต่างๆนานาที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติอย่าง International Student Centre เป็นต้น


เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

www.smu.ca

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147