East Coast School of Languages

East Coast School of Languages

ตั้งอยู่ในเมือง Halifax ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑล Nova Scotia ซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทันสมัย มีกลิ่นไอวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่ ECSLเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นผสมผสานกับประสบการณ์วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและมีประสบการณ์กับประเทศแคนาดา ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมนอกสถานทีต่างๆน่าสนใจให้นักเรียนหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุด ทางโรงเรียนมีการทำงานที่ดีเลิศโดยมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับนักเรียน agency และ Homestay อย่างเหนียวแน่นเพื่อต้องการให้นักเรียนของเขานั้นพอใจกับการมาเรียนที่ ECSL ทางโรงเรียนจะเน้นให้มีการเรียนในห้องที่มีจำนวนนักเรียนน้อยเพื่อการเข้าถึงกับครูผู้สอน ส่วนด้านตัวอาคาร ห้องเรียน ห้องพักผ่อนและอุปกรณ์ต่างๆก็มีความทันสมัยน่าใช้และน่าเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกดีที่ได้มาเรียน

หลักสูตรการเรียน

  • University Achievement Program
  • English for Business
  • English for Communicative Purpose
  • Academic TOEFL

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

www.ecslcanada.com

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147