VCOD - Victory Institute

VCOD - Victory Institute

ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Australia บน Market Street ไม่ไกลจาก Town Hall Station, QVB, Darling Harbour ซึ่งอาคารเรียนมีความสวยงาม ทันสมัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมายของสถาบัน Victory Institute คือ เป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่ดีที่สุดของการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ส่งเสริมให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรที่เปิดสอนคือ

  • General English
  • IELTS Preparation
  • English for Academic Purposes
  • Certificate IV in Business
  • Diploma of Business
  • Advanced Diploma of Business
  • Certificate IV in Accounting
  • Diploma of Accounting
  • Advanced Diploma of Accounting
  • Diploma of Screen and Media

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

www.victory.nsw.edu.au

สอบถามราคาอัพเดต

Make sure you enter the(*)required information

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147